ಹಿಂದು ಧರ್ಮ: ತಿಲಕವಿಡುವುದು ಹಲವಾರು ಸಂಕೇತದ ಸೂಚನೆ

By: Deepu
Subscribe to Boldsky

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಹಣಿಗಿಡಲು ನೀಡುವರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಪೂಜ್ಯನೀಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಲಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು. ತಿಲಕವಿಡುವುದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತಿಲಕವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತಿಲವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Applying The Tilak

ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ್ಯ ಚಕ್ರವು ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ತಿಲಕವನ್ನು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವನು. ತಿಲಕವಿಡುವುದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ತಿಲಕವು ಆಗ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಬಲ್ಲ.

Applying The Tilak

ತಿಲಕವಿಡುವ ಜಾಗವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ತಿಲಕ ಅಥವಾ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ.

English summary

Applying The Tilak Has More Than One Significance

You must have observed how liberal we are with the applying the Tilak; applying it on the forehead is such an integral part of the Hindu culture that the Tilak is included in all kinds of Pujas. Our customs and rituals may seem old but many forget that applying Tilak has a scientific significance as well.
Subscribe Newsletter