ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು -ಎಷ್ಟಿವೆ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?

By: Arshad
Subscribe to Boldsky

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರು ಹಸ್ತದ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಮಡಚುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾಚು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೆಲವು ರೇಖೆಗಳಿದ್ದು ಇವೂ ಸಹಾ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತವೆ. Rascette lines ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ರೇಖೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ.        ಅಚ್ಚರಿ, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವ ಎಡಗೈ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ರೇಖೆ!

ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಖೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೆರೆಗಳಿದ್ದಷ್ಟೂ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು. ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ರೇಖೆ 23 ರಿಂದ 28 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ರೇಖೆ 46 ರಿಂದ 56 ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.      ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ!

ಮೂರನೆಯ ರೇಖೆ 69 ರಿಂದ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೇಖೆ 84ರ ನಂತರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ದು ಮೂರನೆಯ ಗೆರೆ ನಸುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು...

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಮೊದಲ ರೇಖೆ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಮೊದಲ ರೇಖೆ

ಪ್ರಥಮ ಗೆರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರೆಂದು ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಮೊದಲ ರೇಖೆ

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಮೊದಲ ರೇಖೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೇಖೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಸರಳರೇಖೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿರುವಂತಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಹಿಸುವ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಸ್ತದ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರದೇ ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಡುವೆ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗದ ಇರುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರ ಹಸ್ತದ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಗ್ಗಿದ್ದರೆ

ಪುರುಷರ ಹಸ್ತದ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಗ್ಗಿದ್ದರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುರುಷರ ಹಸ್ತದ ಮೊದಲ ರೇಖೆ ಕಮಾನಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ ಸಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿರದೇ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ತೊಂದರೆ, ನಪುಂಸಕತ್ವ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಎರಡನೆಯ ರೇಖೆ ಉನ್ನತಿಯ ಸಂಕೇತ

ಎರಡನೆಯ ರೇಖೆ ಉನ್ನತಿಯ ಸಂಕೇತ

ಎರಡನೆಯ ರೇಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿರುವ ರೇಖೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ರೇಖೆ ಆಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ

ಮೂರನೆಯ ರೇಖೆ ಆಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ

ಮೂರನೆಯ ರೇಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೇಖೆ ಶತಾಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೇಖೆ ಶತಾಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ರೇಖೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಶತಾಯುಶಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೇಖೆ ಮೂರನೆಯ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

 
English summary

Count Your Bracelet Lines On The Wrist … How Many? Here’s What It Means!

The number of bracelets also represents the longevity of your life, according to Metaphysics Knowledge. If you have more bracelets, it means that you will live longer. If the first bracelet is clearly marked and unbroken indicates 23 to 28 years of life while the second bracelet represents 46 to 56 years of life. The third bracelet line that appears on the wrist represents 69 to 84 years of life, and the fourth represents more than 84 years of life. Some people have the fourth bracelet line. The most common number of bracelets is usually two or three.
Please Wait while comments are loading...
Subscribe Newsletter