ಸಿನಿ ರಂಗದ ಹಾಟ್ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ನೋಟ

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈಮಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬೆಡಗಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ತುಂಡುಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಪೂರ ದೇಹವನ್ನು ಕುಲುಕುತ್ತಾ ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ಈ ಐಟಮ್ ತಾರೆಯರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈ ಮನವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವವರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿಯರು ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನುಗಳಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಸುಗ್ಗಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಟಿಯರ ಸುಕೋಮಲ ಶರೀರ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿ ರಂಗದ ಹಾಟ್ ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ನೋಟ

1. ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್
  

1. ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

2. ನಂದಿನಿ
  

2. ನಂದಿನಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

3. ಹಂಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ
  

3. ಹಂಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

4. ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್
  

4. ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

5. ತಾಪ್ಸಿ
  
 

5. ತಾಪ್ಸಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

6. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ
  

6. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

7. ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ
  

7. ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

8. ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಲ್ಟನ್
  

8. ಪಾರ್ವತಿ ಮೆಲ್ಟನ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

9. ಯಾನಾ ಗುಪ್ತಾ
  

9. ಯಾನಾ ಗುಪ್ತಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

10. ತಮನ್ನಾ
  

10. ತಮನ್ನಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

11. ಕಾಜಲ್
  

11. ಕಾಜಲ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

12. ಶ್ವೇತಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್
  

12. ಶ್ವೇತಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

13. ಶ್ವೇತಾ ಬಸು
  

13. ಶ್ವೇತಾ ಬಸು

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

14. ಉದಯ ಭಾನು
  

14. ಉದಯ ಭಾನು

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

15. ಮಧುರಿಮಾ
  

15. ಮಧುರಿಮಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

16. ನತೈಲಾ ಕೌರ್
  

16. ನತೈಲಾ ಕೌರ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

17. ರಚನಾ ಮೌರ್ಯ
  

17. ರಚನಾ ಮೌರ್ಯ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ
  

ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಚಾರ್ಮಿ
  

ಚಾರ್ಮಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ
  

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಗಬ್ರಿಲಾ
  

ಗಬ್ರಿಲಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ಸನ್
  

ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ವಿಲ್ಸನ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಸದಾ
  

ಸದಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಅಂಜಲಿ
  

ಅಂಜಲಿ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಶಾಲಿನಿ ನಾಯ್ಡು
  

ಶಾಲಿನಿ ನಾಯ್ಡು

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ರೇವಾ
  

ರೇವಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಸೋನಮ್ ಸಿಂಗ್
  

ಸೋನಮ್ ಸಿಂಗ್

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಸುಜಾ
  

ಸುಜಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಸ್ನೇಹಾ
  

ಸ್ನೇಹಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

ಮಧು ಶರ್ಮಾ
  

ಮಧು ಶರ್ಮಾ

ಐಟಮ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

Story first published: Sunday, September 28, 2014, 11:09 [IST]
English summary

ಸಿನಿ ರಂಗದ ಹಾಟ್ ಐಟಮ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ನೋಟ

See different actress in item dance dress
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more