ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ: ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು

Posted By: jaya subramanya
Subscribe to Boldsky

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಷಷ್ಟಿ ದಿನವನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಂದನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಸ್ಕಂದನ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣೇಶ ಭಗವಾನರ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಭಾರತದ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಬ್ಬೊರು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನೇ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಒಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಷಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಈ ದಿನ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...

ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ದೀನ ಬಾಂಧೋ, ಶ್ರೀ ಪರಿವತೀಶ ಮುಖ ಪಂಕಾಮಾ ಪದ್ಮ ಬಂದೋ, ಶ್ರೀಶದಿ ದೇವ ಗಾನ ಪೂಜಿತಾ ಪಾದ ಪದ್ಮ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್. ದೇವಿದಿ ದೇವ ಸುತಾ, ದೇವ ಗಾನಧಿ ನಾಧ, ದೇವೇಂದ್ರ ವಂದ್ಯಾ ಮುರುಡು ಪಂಕಜ ಮಂಜು ಪಾಡಾ, ದೇವರ್ಶಿ ನಾರದಾ ಮುನೆಂದ್ರ ಸುಗೀತಾ ಕಿರ್ತೆ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

Subramanya Swami

ನಿತ್ಯನಾ ದಾನ ನಿರಾತಕಿಲ ರೋಗಾ ಹರಿನ್, ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾರಿಪುರಿತಾ ಭಕ್ತ ಕಾಮ, ಶ್ರೀಯುತಗಮನ ಪ್ರಾಣವ ವಚನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಾ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ಕ್ರೌಂಚಾ ಖಚಿತ ಪರಿಗಂಡನ ಶಕ್ತಿ ಸೂಲಾ, ಚಾಪ ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಮಮಿದ್ಯ ದಿವಾ ಪಣೈ, ಶ್ರೀ ಕುಂಡಲೀಸ ದ್ರಾಥಾ ಥುಂಡ ಸಿಖೀಂದ್ರ ವಹಾ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ದೇವಧಿ ದೇವಾ ರಾಧಾ ಮಂದಲ ಮಧ್ಯ ಮೆಥ್ಯ, ದೇವೇಂದ್ರ ಪೀದ ನಾಗರಾಮ್ ಡ್ರುಡಾ ಚಾಪ ಹಸ್ತ, ಸೂರಂ ನಿಹಾತ್ಯ ಸುರ ಕೊಟಿಭಿರಡಿಮಣ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ಹೀರಾಧಿ ರಥನಾ ವರ ಯುಕೆತಾ ಕಿರೀದಾ ಹರಾ, ಕೀರಾ ಕುಂಡಲಾ ಲಸತ್ ಕವಚಭಿರಾಮ, ಹೇ ವೀರ ಥಾರಕ ಜಯ ಅಮಾರಾ ಬ್ರೂಂಡಾ ವಂದ್ಯಾ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ಪಂಚಕ್ಷರದಿ ಮನು ಮೃತ್ಯತಾ ಗಂಗಾ ಥಾಯ್ಯ್, ಪಂಚಮ್ರತೈ ಪ್ರೂಧಿಧೇಂದ್ರ ಮುಖೇರ್ ಮುನೇಂದ್ರಾಯಯಿ, ಪಟ್ಟಭಿಕ್ಷಿತ ಮಘವತ ನ್ಯಾಸ ನದ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾ ಮುರುತ ಪೋರ್ನ ಡ್ರುಶ್ತ್ಯ, ಕಾಮಧಿ ರೋಗಾ ಕಲುಷಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಡ್ರೂಷ್ತಾ ಚಿತ್ತಂ, ಸಿಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಮಾವ ಕಲಾ ನಿಧಿ ಕೋತಿ ಕಾಂತಾ, ವಲ್ಲೀಶ ನಾಧಾ ಮಾಮಾ ದೆಹ ಕರಾವಲಂಬಮ್.

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶತಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯೇ ಪದಾಂತಿ ದ್ವಿಜೋತಮ, ಅವರು ಮುರ್ತಿಮಯಾಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶತಕಂ ಇಧಮ್ ಪ್ರತಾರ್ ಉದಯ ಯಾ ಪದೇತ್, ಕೊಡಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಪಮ್ ದೇ ಖನನಾದ್ ತಸ್ಯ ನಸಾಯತಿ.

Subramanya Swami

ಅನುವಾದ

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕರುಣಾಜನಕ ನೀವು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀವು, ಕಮಲದ ಮುಖಾರವಿಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾರ್ವತಿಯ ದೇವತೆಯ ಮಗ ನೀವು ಮತ್ತು ಯಾರ ಕಮಲದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೋ ನೀವು ಆ ಮಹಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ದೇವತೆಗಳ ದೇವರ ಮಗ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮೃದುವಾದ ಕಮಲದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ದೇವತೆ ಋಷಿ ನರದಾ ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಚಾರಿಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಲಿತ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವವರೇ, ಮತ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಾಣವವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಕಿವಿಯಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನೀವು ದೇವರ ದೇವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ರಥಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೀರಿ, ದೇವೇಂದ್ರನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಿಲಿಯಗಟ್ಟಲೆ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಿರೀಟಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಯಾರು ತೋಳು, ಕಿವಿಯ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ತಾರಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಶೌರ್ಯಶಾಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಇಂದ್ರ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಪವಿತ್ರ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ, ಗಂಗಾದ ಪವಿತ್ರ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಐದು ಪವಿತ್ರ ಹೂವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಕರುಣಾಮಯ, ಭಾವೋದ್ರೇಕ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಣುವಂತಹ ಅವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಕರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯ ನಿಧಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಿಲಿಯಗಟ್ಟೆಲೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ

ಅವಳಿ ಜವಳಿಗಳು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Subramanya Swami Ashtakam for solving various problems

In each month, the Sashti day of the Shukla Paksha is dedicated to Lord Subramanya or Skanda. The day is known as Skanda Sashti, and the devotees of Lord Kartikeya keep fasts and poojas on the day to earn his blessings and grace. Lord Skanda is the son of Lord Shiva and Goddess Parvati. He is the sibling of Lord Ganesha. The South and North of India have varied opinions about who the elder sibling among the both is.