ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಧಾರಣೆಯಿಂದ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ

Posted By: manu
Subscribe to Boldsky

ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವವನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೆರನಾದ ಆಸೆ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶ೦ಕರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ೦ಕರನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೊ೦ದು ಕಾರಣವೇನೆ೦ದರೆ, ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ.

ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಸ೦ಕೇತವಾಗಿರುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿವನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿ೦ದ ಅಥವಾ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿ೦ದ ಜನರ ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟಕೋಟಲೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಧಾರಣೆಯು ಜನರ ಚಿ೦ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಜಗದ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ!

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೂ ಧರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವಾಗ ಶಿವಮ೦ತ್ರಗಳ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖದ ಹರಳೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತೇಜಸ್ವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಚೈತನ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ....

ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರೇ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!

ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರೇ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!

ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದನೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನದ ನ೦ತರ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಕಣ್ಣಿನಿ೦ದ ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದುರಿದವು. ತರುವಾಯ, ಈ ಹನಿಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಈ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿಯೇ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದಿರುತ್ತಾರೆ.

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲಿಯೊಕಾರ್ಪಸ್ ಗನಿಟ್ರಸ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಂದುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಹಿಂದೂ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೋ ಬಳಸಿದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ, ದುಷ್ಟರು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ನೋವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಪೂರಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಚೇಳು ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಜನರು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ರುಬ್ಬುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂಟನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಗ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಪ್ಲೆಗ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ಆಯುರ್ವೇದವು ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಗಾಳಿ, ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಗಳು ಬಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ದೇಹದಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಹ ದೇಹವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, 2 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಮಾಚಿಕಕ್ನ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಿಧ ತ್ವಚೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ವಿವಿಧ ತ್ವಚೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ತ್ವಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಗಾಯಗಳು, ಕೆರಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀರಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, 9 ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತ್ವಚೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

Benefits Of Wearing Rudraksha

Rudraksha beads are actually the seeds of a plant named Elaeocarpus ganitrus. Since age old times, Hindus have been wearing Rudraksha beads in their bodies. Hindu scriptures talk of several benefits of wearing Rudraksha. Here are the most popular benefits you will get by wearing Rudraksha seeds.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more