ಆಹಾರಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್: 20-30ರ ಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ...
Top Foods Be Eaten During Your 20s 30s

ಊಟದ ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ!
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ. ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ...
ಸಹಜ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು
ಯೋಜಿಸಿಲ್ಲದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ. ನೀವು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹಲವು ಮಂ...
Foods Abort Pregnancy Naturally