ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವಾದ ಕೂಡಲೇ, ನಿದ್ದೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?

By Arshad
Subscribe to Boldsky

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ತೂಕಡಿಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಲಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಕೊಂಚ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂಚ ತೂಕಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚೇ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋಭಾವ ಕೊಂಚ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೋಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಲಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕುಳಿತ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆಯೇ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೊಂಚ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಏಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಬನ್ನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯೋಣ....

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತೇಕೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು?

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತೇಕೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೆಲವು ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ದಿನದ ವಿವಿಧ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದವು.

 ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು?

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು?

ಮನೋಭಾವ ದಿನದ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಾಗಲು ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಭಾಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧಕರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧಕರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲವಾರು ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಘಂಟೆಗೆ, ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಘಂಟೆಗೆ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು?

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು?

ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದಕ್ಕೇ ಏನು ಮಧಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರು ತೂಕಡಿಸುವುದು?

ಇದಕ್ಕೇ ಏನು ಮಧಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರು ತೂಕಡಿಸುವುದು?

ಹೌದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುರುಷರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ತೂಕಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನ ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ಈ ಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಹಣಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ತೂಕಡಿಕೆ ತಾನೇತಾನಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿದಂತಾಯಿತು?

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿದಂತಾಯಿತು?

ಸಂಶೋಧಕರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

    English summary

    Why Do We Feel Sleepy At Noon?

    Are you feeling sleepy at noon? If you observe other men around in your workplace, you may notice one thing. Most of them tend to be very productive in the first half of the day. But after lunch, that too, between 2 and 4pm, they tend to struggle a bit to carry on with their tasks as their moods tend to be low. Some may feel sleepy and some may even bend their heads to sleep on the desk too!
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Boldsky sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Boldsky website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more