Share This Story

ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು 100,000 ಭಾರಿ ಬಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಯಬಹುದು.

ಇತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

Subscribe Newsletter
Subscribe Newsletter