ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!!

By: Arshad
Subscribe to Boldsky

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗಣಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ...

ಇದು ಖರ್ಚು ಎದುರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು

ಇದು ಖರ್ಚು ಎದುರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಖರ್ಚು ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಖರ್ಚೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಖರ್ಚು 'ಸಂತೋಷಕರ' ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ವ್ಯಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಮುಂದೆ ಕಾದಿವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಬೀಳುವ ಕನಸು

ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಬೀಳುವ ಕನಸು

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂತೋಷ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ.

ಆಭರಣ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ

ಆಭರಣ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವಿವಾಹವೊಂದು ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಿರದವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಸಂತೋಷಕರವಲ್ಲದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ ವಿವಾಹಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿದ ವಿವಾಹಿತೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಾಹಿತೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಂತೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು,. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಶುಭಸಂಕೇತ ನೀಡುವ ಕನಸಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳು

ಇತರ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಗಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಧನಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆಭರಣಗಳೆಂದರೆ ದುಬಾರಿಯಾದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರದ್ದೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಇತರ ಲೋಹಗಳ ಆಭರಣಗಳೂ ಧರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

what-does-it-mean-when-you-see-jewellery-in-your-dream

Everything that happens around us has a reason behind it. The things that we see in general can be a sign of something that might come your way. So if there are certain things that you see in your dreams, these may have a significance of their own. For example, if you see a snake, it can mean that you might be going to face difficult times ahead. In the same way, each thing that we see has its own significance.
Subscribe Newsletter