ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್...

ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್...

ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ರಾಯ್ರೇ, ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಬುದು ಬೀಚಿಯವರ ಒಂದು ನಗೆಹನಿ. ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ಬೀಚಿಯವರೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಳಿದವರ ಪಾಡು ಸಹಾ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು...

Recent Stories