ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ!

ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ!

ಮಸಾಲೆಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗೀಗ ವಿದೇಶಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು...

Recent Stories