ಸರ್ವರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ- ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಚಹಾ!

ಸರ್ವರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ- ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಚಹಾ!

ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರೋಗವೊಂದು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾತಿಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ....

Recent Stories